Silnik Endless zawiera grafiki z różnych źródeł, do których nie rościmy sobie praw. Grafikę załączono w celu demonstracji silnika
Po mapie możesz poruszać się klikając w strzałki na mapie bądź używając klawiatury komputera